Bio-PP, Salo

Pienpuhdistamoon johdetaan kahden talouden jätevedet. Kiinteistöt sijaitsevat aivan pohjavesialueen laidalla, minkä takia puhdistetut jätevedet johdetaan umpiputkella pohjavesialueen rajan ulkopuolella kulkevaan ojaan. Kiinteistöjen pienpuhdistamona toimii Teoplast Oy:n BIO-PP 10 –pienpuhdistamo. Puhdistamo on varustettu fosforin ja typenpoistolla sekä lietteen keräimellä. Jätevesi kulkee puhdistamossa olevan saostuskaivon kautta biologiseen osaan ja selkeytykseen. Laite asennettiin 17.11.2005 ja se on otettu käyttöön huhtikuussa 2006. Puhdistamon on asentanut VKL Monitoimi Oy yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa.

Kiinteistöjen vedenkäyttömäärän oletetaan olevan 120 l/as*d. Näytteet otetaan vain laitteesta lähtevästä vedestä. Laitteen poistoputkeen on ennen purkua rakennettu Ø 300 mm sakkapesällinen näytteenottokaivo.

Toiminta: Puhdistamosta tyhjennetään lietettä suositusta harvemmin, jolloin lietteen suuri määrä vaikuttaa puhdistustuloksiin negatiivisesti. Fosforinpoistotehokkuus on laskenut, koska puhdistamon viimeinen säiliöosa on jäänyt aina tyhjentämättä kesään 2008 asti, minkä takia fosforia on saostunut puhdistamoon liikaa ja karannut eteenpäin.

Taulukko 1. Bio-PP:n puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Kovala.

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
17.2.09 83 71 0 22 20 93
20.10.08 88 48 47 9,8 25 88
25.8.08 98 7,2 67 6 25 88
19.5.08 93 31 48 9,6 36 75
11.2.07 93 31 45 10 33 78
10.12.07 92 33 24 14 17 97
14.8.07 85 63 0 23 38 72
26.3.07 84 66 45 10 33 78
15.1.08 54 190 45 72 33 180
28.11.06 94 24 29 13 61 46
7.11.06 89 46 40 11 57 50
9.10.06 85 63 46 9,9 42 68
keskiarvo 86,5   36,3   35