Valonian näytteenottoseurannan tulokset pienpuhdistamoiden osalta on koottu vasemman puolen palkkiin puhdistamotyypeittäin.