Horisontaalinen In-Drän maasuodattamo, Paimio

Tontin maaperä ei soveltunut maahanimeytykseen savisuutensa vuoksi, niinpä päädyttiin maasuodattamoratkaisuun. Purkuojan mataluuden vuoksi maasuodattamo päätettiin toteuttaa FANN Ympäristötekniikka Oy:n In-Drän-moduulien avulla horisontaalisena maasuodattamona. Horisontaalinen malli on erittäin matala ja sitä käytettäessä saadaan matalatkin purkuojat riittämään. Saostussäiliöksi valittiin Alunda Polyeten Ab:n matala (korkeus < 1 m) SA 2000 –saostussäiliö. Järjestelmään johdetaan kaikki kiinteistössä syntyneet jätevedet. Suodattamosta puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaan. Järjestelmä asennettiin huhtikuussa 2002 ja se otettiin käyttöön kesäkuussa 2002.

Toiminta: Puhdistamo on toiminut orgaanisen aineen ja typenpoiston osalta hyvin. Fosforinpoistotehokkudessa on esiintynyt vaihteluita ja vuodesta 2010 lähtien puhdistamon fosforinpoisto on toiminut huonosti. Fosforinpoistoa ei ole tehostettu. Fosforituloksissa näkyi alussa jaksottaista huononemista, mikä todennäköisesti johtuu liian pitkän tyhjennysvälin aiheuttamasta lietteen karkaamisesta. Saostussäiliö tyhjennettiin alkuun vain kerran vuodessa, vaikka suositus on tyhjentää se puolen vuoden välein. Nykyään tyhjennys tehdään kaksi kertaa vuodessa

Taulukko 3. In-Drän horisontaalisen maasuodattamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Kaarlela

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
18.12.14 99 5,1 47 9,7 72 33
26.11.13 98 10 0 69 68 37
21.10.13 98 8,7 0 65 67 38
30.10.12 99 5 0 30 74 30
26.9.12 97 12 0 25 79 25
28.6.12 99 4,2 24 14 82 21
21.5.12 96 17 13 16 54 54
29.9.11 98 10 0 22 87 15
21.6.11 99 5,1 0 23 74 30
9.2.11 94 27 0 33 49 59
10.11.10 99 5 2 18 21 92
21.6.10 98 6,6 24 14 52 56
23.2.10 93 30 2 18 46 63
17.11.09 99 4 53 8,7 62 44
25.5.09 98 6,4 53 8,6 49 59
16.2.09 98 9,3 25 13 55 52
15.12.08 98 7,2 66 6,3 82 21
19.5.08 96 18 0 21 44 65
10.12.07 99 3,2 89 2,1 91 10
11.9.07 98 7,7 18 15 48 61
26.3.07 91 36 48 9,5 76 28
28.11.06 98 9,8 60 7,3 86 16
9.10.06 98 10 65 6,4 79 24
14.8.06 96 16 45 10 74 30
28.6.06 96 17 50 9,1 59 48
24.4.06 99 3,8 84 3 88 14
keskiarvo 97,3   29,5   66,1  

Vuosina 2002-2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Näiden vuosien 12 näytteen keskiarvot: BOD7atu = 97,1 %, P(kok) = 54 %, N(kok) = 56,4 %

 

Horisontaalinen In-Drän maasuodattamo, Turku

Remontin yhteydessä kiinteistöön lisättiin vesivessa, joten jätevesijärjestelmä piti uusia hajajätevesiasetusten vaatimusten mukaiseksi. Matalan purkuojan ja kallion läheisyyden vuoksi maasuodattamo päätettiin toteuttaa FANN Ympäristötekniikka Oy:n horisontaalisena In-Drän maasuodattamona. Järjestelmään johdetaan kaikki kiinteistössä syntyneet jätevedet. Suodattamosta puhdistetut jätevedet johdetaan purkuojaan. Järjestelmä asennettiin joulukuussa 2003 ja otettiin käyttöön maaliskuussa 2004. Järjestelmän käytön yhteydessä todettiin, että puhdistamon jako- ja näytteenottokaivot eivät olleet tiiviitä. Kaivot vaihdettiin sileästä putkesta tehtyihin kaivoihin, joiden saumat on hitsattu kiinni. Lisäksi tuuletusputkien päässä olevat tuuletushatut vaihdettiin 90-asteisiin kulmiin ja näin puhdistamon tuuletus saatiin toimimaan. Vuonna 2012 järjestelmään asennettiin fosforinpoistokemikaalin annostelija (FANN FosFighter), joka sijaitsee sisätilassa ja annostelee kerran vuorokaudessa fosforinpoistokemikaalia talolta puhdistamolle lähtevään viemäriin.

Kiinteistön vedenkäyttömäärä on vesimittarin mukaan 70 l/as*d. Näytteet otetaan sakkapesällisestä kokoomakaivosta.

Toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin. Pitkäaikaisten keskiarvojen mukaan puhdistamon orgaanisen aineen ja kokonaistypen poistotehot ovat olleet erittäin hyvät. 

Taulukko 4. In-Drän horisontaalisen maasuodattamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Saastamoinen

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
18.12.13 98 11 94 1,8 67 66
25.9.13 100 3 92 2,4 64 73
28.5.13 99 6,2 84 4,8 54 92
25.3.13 98 17 52*) 15 45 110
27.11.12 99 6,7 81 6 70 61
29.8.12 98 14 86 4,4 75 50
28.6.12 98 12 72 8,9 73 55
24.5.12 98 11 71 9,1 73 55
19.10.11 98 11 65 11 73 54
16.8.11 97 18 30 21 60 81
28.2.11 99 9,3 52 15 45 110
1.11.11 98 12 65 11 51 98
4.10.10 100 3 83 5,5 69 63
1.6.10 99 7,7 87 3,8 57 80
22.2.10 90 14 52 15 61 79
12.10.09 100 1,3 70 9,3 83 34
17.8.09 98 13 49 16 67 67
18.5.09 93 53 82 5,8 30 140
22.9.08 100 2,1 65 11 68 64
14.4.08 98 11 76 7,5 87 27
14.1.08 100 3,2 87 4,1 93 14
17.9.07 99 9,8 68 10 66 68
26.2.07 96 31 86 4,4 57 87
27.11.06 100 2,7 91 2,7 92 16
15.8.06 97 21 70 9,5 71 59
26.4.06 100 2,9 99 0,37 98 3,5
keskiarvo 98,1   74,3   67,3  

Vuonna 2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Tämän vuoden 4 näytteen keskiarvot: BOD7atu = 94,8 %, P(kok) = 63,3 %, N(kok) = 54,3 %

*) Näytteenottoaikaan 25.3.2013 fosforinpoistokemikaalin annostelijassa oli toimintahäiriö (laitteessa oli ilmalukko), joka on korjattu näytteenoton jälkeen.

 

In-Drän maasuodattamo, Paimio  

Remontin yhteydessä jätevesiasiat laitettiin kuntoon. Jäteveden käsittelyjärjestelmäksi valittiin kallionpinnan läheisyyden vuoksi FANN Ympäristötekniikka Oy:n In-Drän -maasuodattamo. In-Drän -moduuleilla toteutettu järjestelmä vie vähemmän tilaa koska sillä pystytään madaltamaan maapuhdistamon korkeutta. Saostussäiliöksi valittiin matala (korkeus < 1 m) Alunda Polyeten Ab:n SA 2000 –saostussäiliö. Järjestelmään johdettiin kaikki kiinteistössä syntyvät jätevedet. Suodattamosta puhdistetut jätevedet johdettiin purkuojaan. In-Drän -maasuodattamo ja SA 2000 -saostussäiliö asennettiin vuoden 2004 lopussa. Puhdistamo otettiin käyttöön toukokuussa 2005.

Toiminta: Puhdistamo on toiminut melko hyvin. Fosforinpoistotehokkuus on heikentynyt viimeisen vuoden aikana. Kokoomakaivoa ei ole puhdistettu ja sinne laskeutunut sakka heikentää näytetulosta erityisesti fosforinpoistotehokkuuden osalta.

Taulukko 2. In-Drän maasuodattamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Korhonen

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
10.11.10 93 28 40 11 65 41
21.6.10 99 3 40 11 66 40
23.2.10 86 59 0 62 39 71
17.11.09 95 21 0 30 41 69
25.5.09 95 5,1 0 19 57 50
16.2.09 94 25 2 18 61 46
15.12.08 100 1 98 0,39 95 57
19.5.08 95 21 35 12 60 47
15.10.07 100 1 86 2,5 71 34
11.9.07 99 7,4 99 0,29 64 73
28.5.07 99 3,7 85 2,7 61 46
15.1.07 99 2,4 76 4,4 91 10
28.11.06 100 1 99 0,26 93 8
9.10.06 99 4,7 95 0,9 79 24
14.8.06 99 3,6 83 3,1 46 63
28.6.06 97 12 58 7,7 57 50
24.4.06 100 1,5 98 0,45 85 18
keskiarvo 97   58,5   66,5  

Vuonna 2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseurannassa. Tämän vuoden 3 näytteen keskiarvot: BOD7atu = 99 %, P(kok) = 92,7 %, N(kok) = 71,3 %