Maasuodattamo, Masku

Kohteen jätevesijärjestelmänä toimii maasuodattamo, jonka jälkeen puhdistuneet jätevedet johdetaan avo-ojaan. Maasuodattamon jälkeen on asennettu fosforinpoistokaivo, massaa ei vielä ole otettu käyttöön. Maasuodattamo on rakennettu ja otettu käyttöön vuoden 2006 lopussa. Perheessä asuu neljä henkilöä.   

Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d. Näytteet otetaan sakkapesällisestä kokoomakaivosta.

Toiminta: Puhdistamo on toiminut erittäin hyvin.

Taulukko 1. Maasuodattamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Ajosenpää

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
17.8.11 99 3 98 0,45 94 6,7
19.5.11 99 3 79 3,9 61 46
1.1.11 99 3 99 0,26 95 6,4
4.10.10 99 3 80 3,6 41 69
29.3.2010 99 3 93 1,2 90 12
12.10.09 100 1 91 1,7 75 29
12.5.09 100 1 99 0,13 98 2,7
18.11.08 100 1 90 1,9 83 20
16.6.08 97 12 83 3,1 52 56
keskiarvo 99,1   90,2   76,6  

 

Maasuodattamo, Paimio

Kohteen jätevesijärjestelmäksi on valittu tavallinen maasuodattamo. Järjestelmä sopii hyvin kohteeseen, koska kohteessa oli syvät purkuojat, riittävästi tilaa ja maaperä ei savisuutensa vuoksi sopinut imeytykseen. Maasuodattamosta puhdistuneet jätevedet johdetaan kokoomakaivon kautta ojaan. Uponor Suomi Oy:n maasuodattamo ja kolmiosainen saostussäiliö asennettiin helmikuussa 2002 ja otettiin käyttöön maaliskuussa 2002.

Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d. Näytteet otetaan sakkapesällisestä kokoomakaivosta

Toiminta: Puhdistamo on toiminut melko hyvin. Orgaanisen aineen ja typen puhdistusteho on ollut riittävän tehokasta. Puhdistamon fosforinpoistokyky on heikentynyt käyttövuosien mukana. Fosforinpoistoa voitaisiin tehostaa lisäämällä maasuodattamon yhteyteen fosforinpoistoyksikkö. Näytteenottoseuranta on päättynyt, koska kiinteistö liittyi viemäriverkkoon.

Taulukko 2. Maasuodattamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Anttila 

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
16.11.09 100 1 68 5,8 61 46
29.6.09 100 1 61 7,1 61 45
15.12.08 100 1,4 78 4 81 22
19.5.08 100 1,5 59 7,5 66 40
15.10.07 100 1 67 6 73 31
28.5.07 100 1 62 7 55 53
26.3.07 100 1,3 74 4,8 69 36
28.11.06 100 1 86 2,6 85 18
14.8.06 100 1 75 4,5 50 58
24.4.06 99 2,2 74 4,7 64 42
keskiarvo 99.9   70,4   66,5  

Vuosina 2002-2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Näiden vuosien 19 näytteen keskiarvot: BOD7atu = 99,5 %, P(kok) = 83,4 %, N(kok) = 70,4 %

 

Biotiitillä tehostettu maasuodattamo, Länsi-Turunmaa

Kohteen jätevesijärjestelmänä toimii biotiitillä tehostettu maasuodattamo, jonka jälkeen puhdistuneet jätevedet johdetaan avo-ojaan.  Maasuodattamo on rakennettu ja otettu käyttöön vuoden 2009 maaliskuussa. Perheessä asuu kaksi henkilöä.   

Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d. Näytteet otetaan sakkapesällisestä kokoomakaivosta.

Toiminta: Arvio tulee useamman näytteenottokerran jälkeen.

Taulukko 3. Maasuodattamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Siltala

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
21.6.2010 95 19 89 2 83 20
10.5.2010 94 27 90 1,8 83 20
keskiarvo 94,5   89,5   83  

 

Biotiitillä tehostettu maasuodattamo, Rusko 

Kohteessa, jossa asuu 1 henkilö, on hyödynnetty vanhat betoniset saostussäiliöt, jotka suunnitteluvaiheessa tehdyssä kuntotarkistuksessa todettiin hyväkuntoisiksi. Jätevesi pumpataan saostussäiliöiden jälkeen mäen toiselle puolelle, metsän laidalle rakennettuun maasuodattimeen. Fosforinpoistokyvyn tehostamiseksi maasuodattamoon on asennettu lisäksi biotiittikerros. Maasuodattamon jälkeen puhdistunut vesi johdetaan painovoimaisesti avo-ojaan. Kohteeseen asennettiin helmikuussa 2006 maasuodinbiotiitilla tehostettu, matalaan perustettu maasuodattamo. Maasuodattamon asensi Maarakennus Isotalo Markku. Järjestelmä otettiin käyttöön lokakuussa 2006.

Kiinteistön vedenkäyttömäärääksi on oletettu 120 l/as*d. Näytteet otetaan sakapesällisestä kokoomakaivosta

Toiminta: Puhdistustulokset ovat erittäin hyviä. Järjestelmään on päässyt vesiä läheisestä ojasta, mikä on laimentanut näytteitä ja näin ollen näytetulokset ovat todellisuutta parempia. Näytteenottoseurantaa ei jatketa ennenkuin tilanne on korjattu.

Taulukko 4. Biotiitillä tehostetun maasuodattamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Päärni

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
17.3.08 100 1,6 92 1,4 88 14
12.11.07 100 1,1 99 0,24 94 7,5
10.7.07 100 1,2 92 1,5 57 50
26.2.07 100 1,1 99 0,23 85 18
keskiarvo 100   95,5   81