Tarjoamme hankkeessa kiinteistökohtaista haja-asutuksen jätevesineuvontaa. Kiinteistökohtaista neuvontaa annetaan kesällä 2018 seuraavien kuntien alueilla: Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. Neuvontaa saavat niin vakituiset asukkaat kuin mökkiläiset. Uudisrakennuskohteisiin emme tee kohdekohtaista neuvontakäyntiä. Neuvomme kaikkien Varsinais-Suomen kuntien asukkaita ja mökkiläisiä myös puhelimitse ja sähköpostilla. Neuvonta toteutetaan Valonian ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n yhteishankkeena. Neuvontaa rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Neuvontaa paikan päällä

Kiinteistökohtaisessa neuvonnassa jätevesineuvoja saapuu kiinteistönomistajan omalle tontille. Vesiyhteistyökuntien kiinteistöjen omistajat voivat tilata jätevesineuvontakäynnin. Lisäksi yhteistyössä kuntien viranomaisten kanssa lähestymme tiettyjen vesiensuojelullisesti herkkien alueiden kiinteistöjä ehdottamalla kiinteistökäynnin ajankohtaa. Kiinteistökäynnillä jätevesineuvoja käy yhdessä kiinteistönomistajan kanssa läpi kiinteistön nykyisen jätevesijärjestelmän. Neuvoja arvioi onko olemassa olevaa jätevesijärjestelmää tarve uudistaa, riittävätkö vain pienet parannukset vai onko järjestelmä jo nykyisellään kunnossa. Mikäli järjestelmä ei täytä lainsäädännön vaatimuksia, keskustelee neuvoja kiinteistölle soveltuvista vaihtoehdoista yhdessä kiinteistönomistajan kanssa ja antaa oman arvion kiinteistölle parhaiten soveltuvista jätevesien käsittelymenetelmistä. Neuvoja ei kuitenkaan tee muutostöissä tarvittavaa jätevesisuunnitelmaa. Täältä voit lukea lisää haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä ja lainsäädännöstä.

Jätevesineuvontaa kohdennetaan Valonian vesiyhteistyökuntien ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöille, joita ei olla liittämässä viemäriverkostoon. Neuvontaan osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta, eikä yksittäisen kiinteistön tietoja luovuteta kunnalle.

 

Kiinteistökäyntien varaus

Kiinteistökohtaiset neuvontakäynnit aloitetaan kesäkuun alussa 2018. Voit varata kiinteistökäynnin ottamalla yhteyttä Katariina Yli-Heikkilään (p. 040 552 2369) tai jätevesineuvojiin. Kiinteistökäyntejä tehdään pääsääntöisesti arkipäivinä klo 8-16 välisenä aikana. Lisäksi jätevesineuvojan kanssa voi tulla juttelemaan erilaisissa kesätapahtumissa, joista ilmoitamme Tapahtumat-osiossa.

 

Jätevesineuvojat

Jätevesineuvojat ovat tavoitettavissa koko kesän ajan elokuun loppuun asti. Kiinteistökohtaisia käyntejä tehdään pääasiassa kesäkuussa Somerolla, heinäkuussa Salossa ja elokuussa Kaarinassa. Näiden kuntien alueella on kiinteistöjen omistajille lähetetty kirjeitse tieto tarjotusta neuvonta-ajankohdasta. Neuvottavat alueet on valittu yhteistyössä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa. Mikäli ehdotettu aika ei sovi, kiinteistönomistajia pyydetään varaamaan uusi neuvonta-aika, tai peruuttamaan käynti, jos neuvonnalle ei ole tarvetta.

Mikäli ette ole saaneet kirjettä, neuvontakäynnin voi tilata jätevesineuvojalta. Lisäksi myös muiden vesiyhteistyökuntien asukkaat ja mökkiläiset voivat tilata kiinteistökohtaisen neuvontakäynnin ja ne pyritään sovittamaan aikatauluihin mahdollisimman joustavasti. Kiinteistökohtaista neuvontaa tarjotaan ensisijaisesti ranta- ja pohjavesialueella sijaitseville vakituisesti asutuille kiinteistöille.

Ellinoora Jalonen, p. 040 543 1208

Ulrika Nordblom, p. 040 182 6200

 

Lisätiedot

Katariina Yli-Heikkilä, vesiasiantuntija