Jätevesijärjestelmän ammattitaitoinen suunnittelu, asennus ja huolto ovat tärkeä osa toimivaa jätevesijärjestelmää.

FISE-lista pätevyyden hankkineista suunnittelijoista

Jätevesijärjestelmän suunnittelijan tehtävä on valita kyseiselle kiinteistölle parhaiten soveltuva jätevesijärjestelmä ja laatia jätevesijärjestelmästä kirjallinen suunnitelma lupahakemusta varten. Haja-asutusalueella kiinteistön vesihuollon suunnittelun laadun turvaamiseksi on luotu pätevyysluokitus (FISE-pätevyys), jonka myöntää FISE Oy. FISE-pätevyyden on tarkoitus auttaa tilaajia valitsemaan pätevä suunnittelija sekä helpottaa viranomaisten valvontatyötä. Pätevyysluokituksen hakeminen on suunnittelijalle vapaaehtoista.

Pätevyysluokitus sisältää kaksi vaativuusluokkaa, A ja B. Kun vesihuollon suunnitelmia tehdään tärkeillä pohjavesialueilla ja muilla ympäristön- ja terveydensuojelun kannalta herkillä alueilla, vaaditaan A-luokan pätevyys. Tavanomaiseen asumiseen suunniteltavat kohteet kuuluvat B-luokan piiriin.

Suunnittelutyön vaativuusluokka a

Vaativia suunnitelmia ovat tärkeillä pohjavesialueilla ja muilla ympäristön- ja terveydensuojelun kannalta herkillä alueilla tehtävät vesihuoltotyöt tai esimerkiksi laajat maaseutuelinkeinojen yms. vesihuollon suunnittelutehtävät. Tähän a vaativuusluokkaan kuuluvat myös suunnittelutehtävät, joiden suoritus poikkeaa oleellisesti tavanomaisista käytössä olevista, vakiintuneista menetelmistä. Tähän luokkaan kuuluvat tavanomaiset suunniteltavat kohteet, joiden asukasvastineluku on suurempi kuin 20. A-vaativuusluokan suunnittelijat (FISE Oy) 

Suunnittelutyön vaativuusluokka b

Vaativuusluokkaan b kuuluvat tavanomaiset asumiseen (sekä ympärivuotinen että vapaa-ajan asuminen) suunniteltavat kohteet, joiden toteuttamiselle ei aseteta erityisvaatimuksia tai jotka eivät sisällä vaativia, tavanomaisuudesta poikkeavia ratkaisuja tai merkittäviä terveys- ja ympäristöriskejä ja joiden asukasvastineluku on enintään 20.

Tavanomainen suunnittelutehtävä tehdään kohteeseen, johon tulee huuhtelukäymälä ja / tai, johon tulee painevesi. B-vaativuusluokan suunnittelijat (FISE Oy)

Valonian ylläpitämä suunnittelijalista

Valonia ylläpitää listaa Varsinais-Suomen alueella toimivista jätevesijärjestelmien suunnittelijoista. Valonian ylläpitämä lista jätevesijärjestelmien suunnittelijoista Varsinais-Suomen alueella.

Mikäli haluat oman yrityksesi tiedot listalle, ota yhteyttä meihin!

Maanrakennusurakoitsijat, LVI-asentajat ja huoltoyrittäjät

Varsinais-Suomen alueella toimivia maanrakennus-, LVI-asentajia ja huoltopalveluita tarjoavia yrityksiä löydät oheisten linkkien kautta. HUOM! Listoja päivitetään parhaillaan (05/2017)!

Maanrakennusurakoitsijoita
LVI-asentajia ja liikkeitä
Huolto- ja tyhjennyspalveluita tarjoavia yrityksiä


Muita jätevesialan yrittäjien hakupalveluita

Suomen vesiensuojeluyhdistyksen liiton yrittäjähaku
Koneyrittäjät ry:n lista Ympäristöosaaja -koulutuksen käyneistä koneurakoitsijoista Lounais-Suomen alueella