Valonia on Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palvelukeskus, jonka toiminnan tavoitteena on auttaa Varsinais-Suomen kuntia, yrityksiä sekä asukkaita pienentämään hiilijalanjälkeään sekä parantamaan ekotehokkuuttaan ja ympäristövastuullisuuttaan.

Vuoden 2015 alusta alkaen Valonian toiminta siirtyi osaksi Varsinais-Suomen liiton organisaatiota. Vuoden 2014 loppuun Valonian isäntäorganisaationa toimi Turun kaupunki. Organisaatiouudistus mahdollistaa tiiviin yhteistyön liiton asiantuntijoiden kanssa. Valonian edeltäjiä olivat Varsinais-Suomen energia- ja agendatoimistot, jotka syntyivät lähes parikymmentä vuotta sitten. Toimistot yhdistyivät Valonia-nimen alle vuonna 2008. 

Palveluita asukasneuvonnasta kuntien ilmastotyössä auttamiseen

Valonia tarjoaa kunnille ja kuntalaisille sekä yrityksille ja muille toimijoille ajankohtaisia kestävän kehityksen palveluja. Palvelukeskus auttaa ekotehokkuuden ja ympäristövastuullisuuden parantamisessa sekä hiilijalanjäljen pienentämisessä. Pääteemoina ovat energia, kuluttaminen, liikkuminen, vesihuolto ja vesiensuojelu sekä ympäristökasvatus. Palveluiden perustana on tarvelähtöinen neuvonta.

Rahoitus ja hanketoiminta

Valonian toiminnan rahoitus koostuu kuntien osallistumismaksuista ja projektirahoituksesta sekä ostopalveluista. Suurena rahallisena resurssina ovat sekä kansalliset että EU-tason hankkeet, mutta toiminnan perusrahoittajina kunnat ovat Valonian tärkein kohderyhmä. Kuntien perusmaksuosuus mahdollistaa laajan hanketoiminnan, jonka avulla kuntia autetaan pääsemään kestävän kehityksen tavoitteisiinsa.

Toimintaa ohjaavat

Valonian strategista sekä ohjelmatason suunnittelua ohjaa ja tukee ohjausryhmä. Sen jäsenet edustavat kuntia, yrityksiä, alueellisia organisaatioita sekä korkeakouluja. Valonian toimintaa taas ohjaa maakunnan kestävän kehityksen toimintaohjelma. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma vuosille 2015–2020 on nimeltään Ohjelma2020 – Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Se on järjestyksessään viides alueellinen kestävän kehityksen ohjelma. Siinä yhdistyvät valtion ja alueellisen tason keskeisiä kestävän kehityksen tavoitteet.