Valonia on Varsinais-Suomessa toimiva kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Valonia tarjoaa palveluita mm. kunnille ja muille julkisen sektorin toimijoille, yrityksille sekä järjestöille ja yhdistyksille sekä tavallisille kuntalaisille ja kotitalouksille. Tutustu Valonian palveluihin.

Valonian toimisto sijaitsee Varsinais-Suomen liiton tiloissa Ratapihankadulla.

Painopistealueet toimintaohjelmasta

Valonian toimintaa ohjaa maakunnan yhteinen Kestävän kehityksen toimintaohjelma. Vuosien 20152020 toimintaa linjaava "Ohjelma 2020 – Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi” on järjestyksessään viides alueellinen kestävän kehityksen ohjelma. Vuosittain tehtävässä toimintasuunnitelmassa listataan tarkemmin ne keinot, joilla toimintaohjelman suuret linjat viedään käytäntöön.

Ohjelma2020 – Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edellävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015–2020 (pdf)

Aiempien vuosien asiakirjat löytyvät Materiaalit-sivulta.