Hankkeessa kehitetään asiointiliikennettä Pöytyän ja Auran kunnissa. Keskeisiä tavoitteita hankkeessa ovat kuntalaisten tasapuolisten liikkumismahdollisuuksien edistäminen sekä asiointiliikenteen käyttöasteen ja palvelutason parantaminen. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.2.2016 - 30.4.2017

Hanke sisältää neljä toimenpidekokonaisuutta:

1. Asiointiliikenteen tarpeiden ja nykyisten joukkoliikenteen reittien liikennöintitietojen selvittäminen

2. Liityntäpysäköinnin kehittäminen ja markkinointi

3. Mobiilipalvelut asiointikyytien ja tavarakuljetusten järjestämisessä

4. Asiointiliikenteen palvelukonseptin ja markkinoinnin kehittäminen

Toimenpiteillä selvitetään kyytien järjestämiseen keskittyviä mobiilipalveluita sekä mahdollisuuksia hyödyntää hankealueen asiointiliikennettä myös tavarankuljetuksessa, esimerkiksi pakettien ja päivittäistavaroiden osalta. Lisäksi tutkitaan tarvetta ja vaihtoehtoja uudelle asiointiliikenneyhteydelle Kyrön, Riihikosken ja Auran palvelukeskusten välillä sekä kehitetään hankealueella polkupyörien liityntäpysäköintiä joukkoliikennereittien varrella. Kuntalaisille suunnatun kyselyn avulla kerätään asiakaslähtöistä tietoa asiointiliikenteeseen kohdistuvista tarpeista. Hankkeessa kehitetään myös Pöytyän nykyisen asiointiliikenteen markkinointia kaikille kunnan asukkaille.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Pöytyän ja Auran kuntien kanssa ja se on saanut rahoitusta LEADER-ryhmä Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry:ltä Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.


 

Lisätiedot

Mikko Koskinen, kestävän liikkumisen asiantuntija