Hanke toteuttaa Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelman 2016–2020 tavoitteita ja tukee Turun kaupunkiseudun jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä sekä maakunnan strategioihin ja ohjelmiin kirjattuja kestävän liikkumisen tavoitteita. Painopisteenä on edistää kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä liikkumisen ohjauksen integrointia liikennejärjestelmätyöhön. Lisäksi tavoitteena on edistää maankäyttöä ja liikennettä yhteen sovittavaa suunnittelua. Hanke on saanut Liikennevirastolta liikkumisen ohjauksen valtionavustusta.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kestävien liikkumismuotojen käyttöä ja vähentää henkilöautoilua Turun kaupungin alueella. Valonia ja Varsinais-Suomen liitto toteuttavat hankkeen osakokonaisuuksia vuosina 2016–2019.

Hankkeessa kehitettiin asiointiliikennettä Pöytyän ja Auran kunnissa. Keskeisiä tavoitteita hankkeessa olivat kuntalaisten tasapuolisten liikkumismahdollisuuksien edistäminen sekä asiointiliikenteen käyttöasteen ja palvelutason parantaminen. Hanke toteutettiin aikavälillä 1.2.2016 - 30.4.2017

Hanke toteuttaa Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelman 2016–2020 tavoitteita ja toimenpiteitä. Painopisteenä on kävelyn ja pyöräilyn edistäminen sekä työpaikkojen liikkumisen ohjaus, jossa painottuu erityisesti joukkoliikenteen työmatkasetelin markkinointi ja Fölin liikkuva myyntipistetyö. Hanke sai Liikennevirastolta liikkumisen ohjauksen valtionavustusta.

Syyskuussa 2012 päättyneessä RULLAA -hankkeessa tehostettiin varsinaissuomalaisten pk-yritysten logistiikkaa sekä työ- ja virkamatkaliikkumista. 

Työbussaile! ja Työbussaile2 olivat työmatkaliikkumisen kampanjoita, joissa kannustettiin työmatkalaisia hyppäämään bussiin.Työbussaile-kampanjoiden ideoina oli luoda matkustajille positiivisia kokemuksia joukkoliikenteen kyydissä ja auttaa osallistuvat alkuun bussin päivittäisinä työmatkakäyttäjinä. Työbussaile!-kampanja toteutettiin marraskuussa 2013 – helmikuussa 2014. Työbussaile2-kampanja marraskuussa 2014 – helmikuussa 2015. Molemmat kampanjat toteutettiin osana Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen valtionavustushankkeita.