Kiertotalous

Kiertotaloudessa siirrytään pois tuotteiden ja materiaalien kertakäytöstä. Luonnonvarojen jatkuvasti huvetessa siirtyminen uudenlaiseen toimintatapaan on välttämätöntä. Kiertotalouden kasvun...

Ruoantuottajien tarjoushalua ja -osaamista julkisiin elintarvikehankintoihin kehitetään Varsinais-Suomessa. Tavoitteena on parantaa ruoantuottajien keskinäistä yhteistyötä tarjousten suunnittelussa...

Valonia käynnistää syyskuussa 2017 hankkeen, jossa parannetaan ruoantuottajien tarjousosaamista. Hankkeessa aktivoidaan ruoan alkutuottajia, jatkojalostajia ja logistiikkapalveluiden tuottajia...

Kesäkuun alussa valmistui selvitys ”Varsinais-Suomen materiaalivirtojen potentiaali kiertotalouden näkökulmasta”. Selvityksessä luotiin kokonaiskuva maakunnan materiaali- ja resurssivirroista. Varsinais-Suomen...

Qvidjan kartano
Huhtikuun puolivälissä, tiistaina 11.4.2017, Qvidjan kartanolla Paraisilla järjestettiin Maataloustuotanto ja sen tulevaisuus -tilaisuus. Viljelijöille ja muille maataloustoimijoille tarkoitetussa...

Samanaikaisesti Varsinais-Suomen kiertotalouden tiekartan kanssa julkaistiin myös Kiertotalouden Varsinais-Suomi -sivusto, joka kokoaa ja esittelee sen, miten kiertotalous maakunnassamme toteutuu....

Kasvun mahdollisuudet kumpuavat entistä enemmän kiertotalouden paikallisista lähtökohdista. Varsinais-Suomen liitossa on yhteistyössä Turun kaupungin ja Sitran kanssa laadittu tiekartta, joka kokoaa...

Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle lähes 12 miljoonaa euroa kiertotalouden edistämiseen, josta noin neljännes suuntautuu Lounais-Suomeen. Seitsemänvuotisessa Circwaste-hankkeessa edistetään...

Valoniassa ja Varsinais-Suomen liitossa on aloitettu selvitystyö maakunnallisista kiertotaloustoimista ja tulevaisuuden näkymistä. Selvityksessä kartoitetaan yhtä lailla kiertotalouden nykytilaa...