Valonian tavoitteena on olla mukana tekemässä Varsinais-Suomesta kiertotalouden edelläkävijämaakuntaa edistämällä uudenlaisten ratkaisujen käyttöönottoa sekä vahvistamalla alueellista yhteistyötä.

Kiertotaloudessa siirrytään pois tuotteiden ja materiaalien kertakäytöstä. Luonnonvarojen jatkuvasti huvetessa kiertotalouteen siirtyminen on välttämätöntä. Kiertotalouden kasvun mahdollisuudet kumpuavat paikallisista lähtökohdista ja kiertotalouteen siirtyminen edellyttää muutoksia koko arvoketjussa aina tuotteen suunnittelusta uusiin liiketoiminta- ja markkinointimalleihin sekä kulutuskäyttäytymiseen. 

Uudet teknologiat ja digitaalisuus mahdollistavat materiaalien käytön optimoinnin ja toisaalta uudenlaiset jakamisen tavat. Kiertotalous on mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen, jossa kuluttamisen ei tarvitse tarkoittaa luonnonvarojen tuhlaamista, eikä työpaikkoja synny ympäristön kustannuksella.

Varsinais-Suomen tiekartta kiertotalouteen ja hyvät esimerkit

Valonia on laatinut yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton, Turun kaupungin sekä Sitran kanssa Varsinais-Suomen kiertotalouden tiekartan. Alueellinen tiekartta on syntynyt laajasti tunnustetusta tarpeesta koota yhteen alueen osaaminen, vahvuudet ja tarpeet tulevaisuuden kiertotalousyhteiskunnan näkökulmasta. Alueellisella kiertotalouden tiekartalla luodaan askelmerkkejä monipuoliselle ja kiertotalouteen pohjaavalle Varsinais-Suomelle. Se toimii myös selkänojana tarvittaville vahvoille ja aidossa yhteistyössä toteutettaville kehittämishankkeille. Tiekartta julkaistiin helmikuussa 2017.

Varsinais-Suomen tiekartta kiertotalouteen on jaettu kolmeen pääpainopistealueeseen sekä läpileikkaaviin teemoihin. Painopisteet noudattelevat Sitran valtakunnallisessa kiertotalouden tiekartassa nimettyjä painopisteitä. Ne ovat kestävä ruokajärjestelmä, tekniset kierrot sekä liikkuminen ja logistiikka. Näiden kolmen kärkiteeman lisäksi tiekartassa on kolme läpileikkaavaa teemaa, jotka ovat julkiset hankinnat, palveluistaminen sekä kemian osaaminen. 

Tiekartan toimenpiteitä edistetään laajassa yhteistyössä kuntien, yritysten, kuntalaisten, kolmannen sektorin, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten sekä erilaisten kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Tiekartan kanssa samaan aikaan julkaistiin myös Valonian ja Varsinais-Suomen liiton ylläpitämä Kiertotalouden Varsinais-Suomi -sivusto, joka kokoaa yhteen ja esittelee kaiken sen, mitä kiertotalouden saralla maakunnassa jo tapahtuu.

Kiertotalouden edistäminen hankkeissa

Valonia edistää kiertotaloutta myös erilaisten hankkeiden avulla. Jo päättyneessä FISS Varsinais-Suomi -hankkeessa edistettiin teollisia symbiooseja. Telaketju-hankkeessa rakennetaan poistotekstiilien keräys- lajittelu- ja jatkojalostusverkostoa. CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hankkeessa edistetään kiertotaloutta laaja-alaisesti eri sektoreilla ympäri Suomea.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen tiekartta kiertotalouteen

Kiertotalouden Varsinais-Suomi -sivustoiertotalouden Varsinais-Suomi -sivusto

Kierrolla kärkeen – Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016–2025