Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja VTT yhdessä ovat ottaneet vetääkseen Suomeen rakennettavan poistotekstiilin keräys-, lajittelu- ja jatkojalostuskokonaisuus Telaketjun. Kokonaisuudessa on mukana poistotekstiilin jalostajia, lopputuotteita hyödyntäviä yrityksiä, keräystä ja esiprosessointia sekä automatisoitua lajittelua kehittäviä tahoja ja yrityksiä, sosiaalista työtä järjestäviä työkeskuksia, jätelaitoksia, hyväntekeväisyysjärjestöjä sekä kaupunkeja.

Uudessa CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hankkeessa viedään eteenpäin kiertotalouden käytännön toimenpiteitä yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa. Lisäksi edistetään kansallisen jätehuoltosuunnitelman toteutumista. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2023 ja varsinainen toiminta käynnistyy tammikuussa 2017.

Hankkeessa seurattiin varsinaissuomalaisten kotitalouksien kulutustottumuksia ja selvitettiin, minkälaisia ympäristövaikutuksia heidän elämäntavoillaan on. Tavoitteena oli saada kotitaloudet vähentämään oman toimintansa, erityisesti asumisen, ympäristövaikutuksia. Ekokotiin osallistui 19 varsinaissuomalaista 1–6 hengen kotitaloutta (2013–2014). Jokaiselle perheelle annettiin räätälöityä neuvontaa kestävämmän elämäntavan saavuttamiseksi.

Materiaalitehokkuutta ja kestävyyttä sisältävä Kelaa! oli ylimaakunnallinen kestävään kulutukseen ja materiaalitehokkuuteen keskittyvä hanke. Hankkeen päätoteuttajana toimi VALONIA yhdessä Lahden seudun ympäristöpalvelujen ja kestävän kehityksen keskuksen kanssa. Mukana oli lisäksi laaja kirjo alueellisia yhteistyökumppaneita. Hanke toteutettiin 2008–2011.