Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia on asettanut tavoitteen, että energiankäytöstä 40 prosenttia tuotetaan uusiutuvilla vuoteen 2020 mennessä. Strategiassa esiteltiin erilaisia skenaarioita tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Vuoden 2010 energiataseessa uusiutuvien osuus oli 16 prosenttia, joten tavoite on haastava, mutta ei mahdoton. Suurin mahdollisuus on metsä- ja peltobioenergian lisäämisellä, mutta myös tuulivoimalla on merkittävä rooli osana kokonaisuutta.

Yksikään uusiutuva energialähde ei pelkästään riitä, vaan Varsinais-Suomessa tarvitaan monipuolista energiantuotantoa niin lämmön kuin sähkönkin tuottamiseen. Erilaisilla hajautetun energiantuotannon ratkaisuilla ja energialähteillä sekä älykkäillä sähkö- ja lämpöverkoilla on suuri merkitys. Tähän liittyvät perinteisempien energialähteiden lisäksi biokaasu ja aurinkoenergia, jotka ovat potentiaaliltaan pieniä, mutta kiinteistön, maatilan tai kylän tarpeisiin riittäviä.

Valonia edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä

Puolueetonta tietoa erilaisista energiaratkaisuista kaipaavat niin yksityiset kuluttajat, yritykset kuin kunnatkin. Valonia tarjoaa apua ja tietoa eri energialähteisiin liittyen. Kuluttajien energianeuvonta vastaa kuluttajien kysymyksiin. Varsinais-Suomen kunnat ja yritykset voivat olla suoraan yhteydessä Valonian energia-asiantuntijaan.

Uusiutuvalla energialla hiilidioksidipäästöjen kimppuun

Energiatehokkuussopimukseen liittyneiden kuntien yhtenä tehtävänä on energiatehokkuuden tehostamisen lisäksi tutkia mahdollisuutensa uusiutuvan energian käyttöön ottoon. Tämän potentiaalin voi tutkia teettämällä uusiutuvan energian kuntakatselmuksen. Tähän katselmukseen Työ- ja elinkeinoministeriö tarjoaa 50 prosentin tuen.

Esimerkki: Liedon kunta on teettänyt uusiutuvan energian kuntakatselmuksen v. 2011. Katselmointiraportin mukaan nykytilan (2009) uusiutuvien energialähteiden käytön osuus on 46 %. Kunnassa käytetään uusiutuvaa energiaa sekä kaukolämmön tuotannossa että kiinteistöjen erillislämmityksessä. Katselmoinnissa ehdotettujen toimenpiteiden jälkeen uusiutuvien osuus olisi 53 %. Syntyvä päästövähenemä olisi 1369 tnCO2/v. 

Lisätiedot

Uusiutuvan energian tietoa Motivan sivuilla

Motivan aurinkosähkösivut 

Motivan aurinkolämpötietoa

 

Uusiutuvan energian kuntakatselmus: motiva.fi