Kuluttajien energianeuvonta

Taloyhtiön korjausrakentamisen energiaopas (pdf), 2013.

Lämmön talteenotto - Esimerkkikortti (pdf), 2014.

Öljystä maalämpöön - Esimerkkikortti (pdf) 2014.

Pellettilämmitys - Esimerkkikortti (pdf), 2014.

Teknisen tilan mitoitusohje - Neuvontakortti (pdf), 2014.

Energiansäästön tarkastuslista taloyhtiölle - Neuvontakortti (pdf), 2014.

Käytännön ohjeita tulisijan tehokkaaseen käyttöön (pdf).

 

Energia- ja päästötase, ilmastonmuutos

Varsinais-Suomen energia- ja päästötase 2010 (pdf).
Taseesta selviää, paljonko Varsinais-Suomessa kuluu energiaa, miten sitä tuotetaan, sekä millaisia kasvihuonekaasupäästöjä varsinaissuomalaiset aiheuttavat. Kuntakohtaiset taseet eivät välttämättä ole suoraan vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa.

Luotsi - Ilmasto- ja energiastrategia (pdf), 2011.Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020:n yhteenveto.

Varsinais-Suomen ilmastostrategia 2020. Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen (pdf), 2011.

Varsinais-Suomen energiastrategia 2020 (e-julkaisu)

Kaupungin/kunnan energiatehokkuutta koskeva toimintasuunnitelma – ohjeita ja vinkkejä suunnitelman laatimiseksi, 2008.

Selvitykset ja kartoitukset

Energia- ja resurssiviisaan yritysalueen mallintaminen (pdf)
Selvityksessä on ollut tarkoituksena luoda energia- ja resurssiviisaalle sekä kannattavalle yritysalueelle mallli, jonka avulla pystytään hahmottamaan selkeästi tarkasteltavalle alueelle soveltuvia kilpailukykyisiä energiavirtoja, uusiutuvan energian tuotantotapoja, synergiaetuja ja palvelukokonaisuuksia. Tilaaja: Yrityssalo Oy ja tekijä: Gaia Consulting Oy.

Integroitujen aurinkoenergiaratkaisujen tuotekehityksen mahdollisuudet Vakka-Suomessa (pdf)
Työssä esitellään lyhyesti keskeisiä aurinkoenergiateknologioita ja kartoitetaan erilaisia sovelluksia, joihin aurinkoenergiaa on integroitu maailmalla. Työn pohjalta on tarkoituksena hakea ratkaisumalleja, joita voidaan hyödyntää Vakka-Suomen alueen yritysten tuotteissa. Tilaaja: Ukipolis Oy, tekijä: Pöyry Oyj.

Varsinais-Suomen CHP-yhteistuotantomahdollisuudet (pdf)
Selvityksessä tutkittiin CHP-teknologian tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia varsinaissuomalaisille yrityksille erityisesti komponenttivalmistuksen näkökulmasta. CHP-teknologialla tarkoitetaan sähkön ja lämmön yhteistuotantoa (combined heat and power). Tilaaja: Yrityssalo Oy, tekijä: Bionova Consulting.

 

Tilaisuuksien materiaalit

EETU-hankkeen loppuseminaarin 11.2.2015 materiaalit

EETU-hankkeen (Energiasta maakunnan etu) ja Turun ammattikorkeakoulun LENGO-hankkeen (Lounais-Suomen Energiatuotannon sijaintilogistiikka) tuloksia esiteltiin yhteisseminaarissa Kyrön Elisenvaaran oppimiskeskuksessa.

EETU – Energiasta maakunnan etu, Anne Ahtiainen, Valonia

Varsinais-Suomen biomassapotentiaalien hyödyntäminen energiantuotannossa, Anna Hallvar, Turun amk

Biokaasulaskuri www.biokaasulaskuri.fi, Markku Riihimäki, Saferock Oy

Naantalin monipolttoainelaitos ja biomassaterminaali, Tapani Bastman, Turun seudun energiantuotanto Oy

Led-valaistuksen mahdollisuudet kasvihuoneissa, Titta Kotilainen, Valoya Oy

 

Ilmanlaatu- ja pienhiukasseminaari, Lieto 4.11.2014

Seminaarin ohjelma (pdf)

Turun seudulla jatkuvaa ilmanlaadun mittausta jo 25-vuotta (pdf), Miika Meretoja, Turun kaupunki.

Miten haitallisia puun pienpolton päästöt ovat ihmisen terveydelle? (pdf), Raimo O. Salonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Maantiede ja puun pienpolton sääntely (pdf), Veli-Pekka Tynkkynen, Helsingin yliopisto.

Polttotekniikan vaikutus puun pienpolton päästöihin (pdf), Jarkko Tissari, Itä-Suomen yliopisto.

 

Fiksu ja energiatehokas kaupunki -seminaari, Turku, Logomo 26.3.2014

Turun kaupungin ja Valonian järjestämässä kansainvälisessä seminaarissa kysyttiin millainen on fiksu ja energiatehokas kaupunki (Smart City) ja miten sellainen saadaan aikaiseksi.

Bruce Oreck - Making Change Happen – The League of Green Embassies Green Embassies (video)

Riikka Leskinen - "Smart People Make Smart Choices"Choices" (video)

Smart_People_Make_Smart_Choices (pdf), Riikka Leskinen

Components of a Smart City (pdf), Mikael Kullman

Planning for a Smart City and Region (pdf), Timo Hintsanen

Turku´s Commitment for Green Growth and Innovation (pdf), Aleksi Randell

 

Sähköautoseminaari, HK -Areena 11.3.2014

Seminaarin ohjelma (pdf)

Sähköautoilun tulevaisuus Turun kaupungilla (pdf), Miika Meretoja, Turun kaupunki

Kuljettajan vaikutus polttoaineenkulutukseen (pdf), Markku Ikonen, Turun AMK

Tulevaisuuden sähköinen liikenne (pdf), Maria Rautavirta, Liikenne- ja viestintäministeriö

Sähköautojen tulevaisuus Suomessa (pdf), Jarkko Ahlbom, Nissan

 

Biokaasuinfo, Tuorla 6.11.2013

Biokaasuinfon ohjelma (pdf)

Biokaasulaitosinvestoinnin laskentatyökalun esittely (pdf), Markku Riihimäki, Ukipolis Oy

Kompaktit biokaasulaitokset (pdf), Juha-Pekka Paavola, Finess Energy Oy

Biokaasulaitoksen käyttöönotto ja Susbio-hankkeen tuloksia (pdf), Juha Nurmio, Turun AMK

Biokaasu, ravinteet ja Mynälahti (pdf), Pekka Alho, Turun AMK

 

Tuulivoimatilaisuudet, Kyrö ja Salo 13.6.2013

Tilaisuuksien ohjelma (pdf)

Kaavoitus ja lupamenettelyt (pdf), Aleksis Klap, Varsinais-Suomen liitto

Tuulivoimalat kulttuurimaisemassa (pdf), Marie Nyman, Varsinais-Suomen ELY -keskus

Tuulivoimalamelu (pdf), Denis Siponen, Teknologian tutkimuskeskus, VTT

Tuulivoiman varjostus ja vilkkuminen (pdf), Karoliina Joensuu, Pöyry Finland Oy

Tuulivoima, Case Kemiönsaari (pdf), Annalena Sjöblom, Kemiönsaaren kunta

 

Tuulivoimailta, Masku 19.5.2011

Ajankohtaisia asioita tuulivoimasta (pdf), Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys

Pientuulivoimala (pdf), Esa Eklund, Kodin vihreä energia Oy

Energiainvestoinnin edellytykset ja tuen taso (pdf), Markku Alm, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Tuulivoiman lupa- ja kaavoitusasiat (pdf), Anna-Leena Seppälä, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Maan vuokraaminen tuulivoiman tuotantoon (pdf), Markus Nissinen, Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi

Uusiutuvan energian edistäminen (pdf), Markku Alm, Varsinais-Suomen ELY-keskus