Kesän ensimmäiset virtavesikunnostustalkoot pidettiin Paimion Vähäjoella Paimionjoen vesistössä 7.6. Kunnostuksella parannettiin Vähäjoen äärimmäisen uhanalaisen taimenkannan elinympäristöjen tilaa rakentamalla taimenille uusia lisääntymisalueita. Reilun kolmen tunnin hikoilun tuloksena Vähäjokeen saatiin uusia sora- ja kivipohjia.

Uusien lisääntymisalueiden rakentaminen ja lisääntymisalueiden kunnostukset ovat tärkeintä ensiapua uhanalaisten taimenkantojen tilan elvyttämisessä. Virtavesien koski- ja virtapaikkojen puhtaat sorapohjat ovat taimenen lisäksi välttämättömiä monelle muulle virtavesilajille. Virtavesien luontaiset sorapohjat ovat usein hävinneet virtavesien perkausten seurauksena, tai niiden tila on heikentynyt kuormituksen myötä. Talkoot järjestettiin Valonian virtavesien kunnostus –hankkeen ja Paimionjoki-yhdistyksen yhteistyönä.

Lisää valokuvia talkoista ja muusta Valonian virtavesitoiminnasta Vesistöjen äärellä blogisivustolla.

Havaintoja kunnostuskohteilta

Valonian virtavesikunnostushankkeessa seurataan kunnostettuja kohteita tarkkailulla sekä sähkökoekalastuksilla, jotka aloitetaan elokuussa. Havainnot ovat tärkeitä kunnostusten onnistumisen arvioinnissa. Toukokuussa havaittiin, että nahkiaiset olivat tulleet lisääntymään viime kesänä kunnostettuun kohteeseen Paimion Vähäjoella. Virtavesien puhtaat sora- ja kivipohjat ovatkin otollisia paikkoja myös nahkiaisten lisääntymiselle.

 

Lisätietoa

Virtavesien kunnostushanke

Paimionjoki-yhdistys