Valtakunnallista hajajätevesiviikkoa vietetään 24.–30.4.2017. Teemaviikolla kehotetaan kiinteistönomistajia tarkistamaan jätevesien puhdistusjärjestelmänsä ja suunnittelemaan sen uudistamista. Toimivat ja huolletut jätevesien käsittelyjärjestelmät säästävät sekä ympäristöä että naapuruussuhteita. Valonian jätevesineuvoja on tavattavissa viikon aikana useissa tapahtumissa, jonka lisäksi neuvontaa on tarjolla läpi kesän.

Kunnolla puhdistettu jätevesi ei likaa omaa asuinympäristöä, kaivovettä eikä lähivesiä. Jätevesiä puhdistamalla vähennetään vesien rehevöitymistä ja hajuhaittoja. Puhdistuksen ansiosta myöskään ulostebakteerit eivät aiheuta hygieenisiä ongelmia tai terveysriskejä. Kunnossa oleva jätevesijärjestelmä lisää myös kiinteistön markkina-arvoa.

Pohjavesi- ja ranta-alueilla jätevesijärjestelmän on täytettävä puhdistustehosta asetetut vaatimukset 30.10.2019 mennessä. Niin sanottujen kuivan maan kiinteistöjen täytyy tehdä kunnostus vasta, kun kiinteistöllä tehdään muutakin isompaa remonttia.

Valonia tarjoaa neuvontaa jätevesiviikon tapahtumissa

Hajajätevesiviikolla Valonian vesiasiantuntija kertoo uudistuneesta hajajätevesilainsäädännöstä ja siihen liittyvästä neuvonnasta tiistaina 25.4. klo 17–20 Loimaan Vesipäivässä, maatalousmuseo Sarkassa. Lisäksi vesiasiantuntija on tavattavissa pienpuhdistamoiden huoltonäytöksissä Paimiossa, Paraisilla ja Nauvossa.

Huoltonäytöksissä seurataan omakoti- ja lomakiinteistöjen jätevesien laite- eli pienpuhdistamojen huoltoa. Näytökset ovat tarkoitettu erityisesti kiinteistönomistajille, joilla on jo pienpuhdistamo tai harkitsevat sellaisen asentamista. Huolto on tärkeä osa pienpuhdistamon toimintaa ja takaa jäteveden hyvän puhdistustuloksen. Huoltonäytökset järjestetään perjantaina 28.4. klo 15–17 Paimiossa (Sauvontie 326), lauantaina 29.4. klo 10–12 Paraisilla (Metsäniementie 1) sekä klo 14–16 Nauvossa (Gåsholmintie 76, Ernholm).

Jätevesineuvojan saa myös kotikäynnille

Valonian vesiyhteistyökuntien, joita ovat vuonna 2017 Kaarina, Kustavi, Laitila, Loimaa, Marttila, Masku, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa, asukkaat saavat puolueettoman neuvojan ilmaiseksi luokseen arvioimaan kiinteistön jätevesijärjestelmän uudistustarpeen. Neuvontakäynnit aloitetaan kesäkuussa. Pääkohderyhmänä ovat pohjavesi- ja ranta-alueiden kiinteistöt, joissa on ainoana jätevesien käsittelymenetelmänä vanhentunut jätevesijärjestelmä, kuten esimerkiksi perinteiset saostuskaivot.

Valonian Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla -hanketta rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Lisätiedot

Valonian hajajätevesiviikon tapahtumista: www.valonia.fi/vesi/osallistu

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonnasta: www.valonia.fi/hakku

 

Katariina Yli-Heikkilä, vesiasiantuntija

p. 040 552 2369

katariina.yli-heikkila(at)valonia.fi