Ajankohtaista

Kustavin Kaurissalossa sijaitseva Vesilinniemi on suojaisan merenlahden ympäröimä alue.Paikalliset asukkaat ovat huolestuneet Vesilinniemen merialueen tilasta erityisesti uposkasvillisuuden...

Varsinais-Suomen ELY-keskukselle myönnettiin Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -tunnustus 2017 vankkumattomasta, jo vuosien ajan tehdystä työstä kestävän työmatkaliikenteen edistämiseksi....

Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toteuttavat huhti-toukokuussa 2018 kiertotalouteen ja hiilineutraaliuteen keskittyvän kuntakierroksen Varsinais-Suomen kunnissa. Tapaamisten tavoitteena on luoda...

Tarjousosaamista ruoantuottajille -hankkeen tiimoilta järjestettiin alkuvuodesta kaksi koulutustilaisuutta, joissa perehdyttiin julkisten hankintojen periaatteisiin sekä muun muassa yhteistarjousten tekemiseen ja...

Ravinteiden hajakuormituksen ja etenkin leville käyttökelpoisen, liukoisen fosforin kuormituksen vähentäminen maa- ja metsätaloudesta sekä haja-asutuksesta on vesiensuojelun yksi suurimpia...

Hämeen ammattikorkeakoulu yhteistyökumppaneineen järjestää keväällä 2018 haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijakoulun (5 op). Suunnittelijakoulu koostuu kahdesta kahden päivän lähijaksosta ja...

Koulujemme lähivedet -hanke on saanut maakunnassa innostuneen vastaanoton. Toimintaan on ilmoittautunut mukaan 38 varsinaissuomalaista peruskoulua. Salosta mukaan on tulossa peräti yhdeksän koulua...

Valonian vuoden 2018 toiminnan painopisteet on nyt koottu yhteen ja voidaan luoda katsaus tulevaan vuoteen. Kansalliset ilmastotavoitteet edellyttävät yhä järeämpää otetta ilmastonmuutoksen...

Rio de Janeiron ympäristö- ja kehityskonferenssi vuonna 1992 esitti kunnille aivan uudenlaisen haasteen kestävän kehityksen toteuttamiselle. Keskeistä oli yhdessä tekeminen ja osallistuminen...