Ajankohtaista

Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 hyväksyttiin syyskuussa 2017. Suunnitelmaa laadittaessa on järjestetty kuulemisia ja työpajoja sekä...

Kiertotaloudessa siirrytään pois tuotteiden ja materiaalien kertakäytöstä. Luonnonvarojen jatkuvasti huvetessa siirtyminen uudenlaiseen toimintatapaan on välttämätöntä. Kiertotalouden kasvun...

Ruoantuottajien tarjoushalua ja -osaamista julkisiin elintarvikehankintoihin kehitetään Varsinais-Suomessa. Tavoitteena on parantaa ruoantuottajien keskinäistä yhteistyötä tarjousten suunnittelussa...

Aurinkopaneelien asennukset Mynämäen yhteishankinnassa ovat lähes valmiita. Mukaan lähteneisiin pientalokohteisiin asennetaan yhteensä 158 paneelia, joiden nimellisteho on yhteensä 42,66 kWp....

Energitekninen asiantuntija
Syyskuun alusta pyörähti Valoniassa käyntiin uusi energiahanke ELLE, jossa pureudutaan kuntien kiinteistöjen energiatehokkuuteen sekä kuntien ja yritysten välisen markkinavuoropuhelun tehostamiseen. Hankkeesta...

Varsinais-Suomen ELY-keskus on tekemässä Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan pohjavesialueiden uutta luokittelua. Aiempaan luokitteluun verrattuna uusi luokittelu huomioi paremmin pohjavesialueiden...

Haja-asutuksen jätevesienkäsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui keväällä 2017. Uudistuksessa viemäriverkoston ulkopuolella olevien kiinteistöjen jätevesiremontin määräajaksi ns. herkillä alueilla...

Turun seudulla käynnistyi liityntäpysäköinnin kehittämistyö, johon halutaan nyt asukkaiden näkemyksiä mukaan. Asukkailta kysytään, mihin he nykyään jättävät autonsa tai pyöränsä käyttäessään bussia...

Susanna Auvinen vietiin viimeistän työpäivänään piknikille.
Ympäristökouluttaja Susanna Auvinen jäi syyskuussa viettämään ansaittuja eläkepäiviään. Valoniassa hän ehti työskennellä yli vuosikymmenen ajan ympäristökasvatuksen parissa. Huoli luonnosta muuttui...