Ajankohtaista

Valonialaisista suurin osa lomailee heinäkuussa, mutta osa lomista sijoittuu myös kesäkuun loppuun ja elokuun puolelle. Jätevesineuvojamme kiertävät kesän aikana useita eri tapahtumia, tekevät...

Valonian jätevesineuvojat Minna Kivilähde ja Joonatan Stenwall aloittivat työnsä kesäkuun alussa. Jätevesineuvojat kiertävät kesän aikana haja-asutusalueiden kiinteistöjä ja antavat puolueetonta...

Kesän ensimmäiset virtavesikunnostustalkoot pidettiin Paimion Vähäjoella Paimionjoen vesistössä 7.6. Kunnostuksella parannettiin Vähäjoen äärimmäisen uhanalaisen taimenkannan elinympäristöjen tilaa...

Varsinaissuomalaisten työpaikkojen Pyörällä töihin -kilpailu käytiin 8.–15.5. Voittajat julkistettiin ja palkittiin 14.6. Valoniassa. Kaikkiaan kilpailuun osallistui tänä vuonna 221...

Kesäkuun alussa valmistui selvitys ”Varsinais-Suomen materiaalivirtojen potentiaali kiertotalouden näkökulmasta”. Selvityksessä luotiin kokonaiskuva maakunnan materiaali- ja resurssivirroista. Varsinais-Suomen...

Valtakunnallista pyöräilyviikkoa vietettiin 6.–14.5.2017 teemalla "Pyörällä kulkee kaikki!". Varsinais-Suomessa viikko huipentui lauantaina 13.5. lastipyöräkulkueeseen. Mielikuvituksekkaat kulkupelit...

Valonia toteutti toukokuussa Maskun kouluille ja Satumetsän päiväkodille liikenneturvallisuuskyselyn, joka oli suunnattu toimipaikkojen henkilökunnalle sekä lasten huoltajille. Kysely oli osa...

. Kuva: Sanna Forssell
Maskun koulukeskusalue on kestävän ja turvallisen liikkumisen pilottikohde. Tämän kevään aikana Kurittulan ja Hemmingin koulu- ja liikuntakeskusalueen kehittämistä suunniteltiin yhteisissä...

Valonia kartoitti asukkaiden ja toimijoiden mielipiteitä Hämeentiellä (valtatie 10), välillä Kaarina – Liedon Nuolemo. Kartoitus toteutettiin yhteistyössä Liedon kunnan, Kaarinan kaupungin sekä...