Valonia tarjoaa kunnille ja kuntalaisille sekä yrityksille ja muille toimijoille ajankohtaisia kestävän kehityksen asiantuntijapalveluja. Palvelukeskus auttaa ekotehokkuuden ja ympäristövastuullisuuden parantamisessa sekä hiilijalanjäljen pienentämisessä. Pääteemoina ovat energia, kuluttaminen, liikkuminen, vesihuolto ja vesiensuojelu sekä ympäristökasvatus. Palveluiden perustana on tarvelähtöinen neuvonta.

Valonian toiminnan rahoitus koostuu kuntien osallistumismaksuista ja projektirahoituksesta sekä ostopalveluista. Suurena rahallisena resurssina ovat sekä kansalliset että EU-tason hankkeet, mutta toiminnan perusrahoittajina kunnat ovat Valonian tärkein kohderyhmä. Kuntien perusmaksuosuus mahdollistaa laajan hanketoiminnan, jonka avulla kuntia autetaan pääsemään kestävän kehityksen tavoitteisiinsa.

Valonian strategista sekä ohjelmatason suunnittelua ohjaa ja tukee johtoryhmä. Sen jäsenet edustavat kuntia, yrityksiä, alueellisia organisaatioita sekä korkeakouluja. Valonian toimintaa taas ohjaa maakunnan kestävän kehityksen toimintaohjelma.